January 20, 2021

จัดการฐานข้อมูลด้วย WP-DBmanager

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญของเว็บไซต์และควรดูแลอย่างดีที่สุดเพราะหากฐานข้อมูลเว็บไชต์ของเราสูญหายหรือมีการจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้เว็บไซต์เสียหายหรืออาจต้องแก้ไขฐานข้อมูลถ้าโชคร้ายสุดๆอาจต้องทำฐานข้อมูลใหม่เลยก็ได้ ดังนั้นเราควรมีการดูแลฐานข้อมูลที่ดี …

WP Fastest Cache ปลั๊กอินแคชทำเว็บ WordPress ให้เร็วทันใจ

ในการทำเว็บไซต์หรือการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานคือปัจจัยหลักที่ผู้ทำเว็บไซต์ต้องคำนึงถึง ซึ่งการเข้าถึงเว็บไซต์ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ …